Författare: <span>Styrelsen</span>

Okategoriserade

Sopnedkast

Nu har våra sopnedkast tvättats ut och invändigt av en styrelsemedlem och det är tyvärr många som glömmer knyta ihop sina soppåsar. Tänk gärna på att göra det innan de åker i sopnedkastet tack.

Okategoriserade

Tunnelborrning Anneberg-Skanstull

NU SKER FÖRBEREDELSER INFÖR FORTSATT TUNNELBORRNING

Efter en tillfällig paus i tunnelborrningen är det snart dags att starta upp tunnelborrmaskinen Elektra igen. När vi vrider om nyckeln och startar befinner hon sig under Kyrkskolan, strax norr om Mörby Centrum.

Tillfällig paus för tätning har gett bra resultat Berget har visat sig vattenförande och därför behövt mer tätning.

Under pausen har bergets naturliga sprickor systematiskt fyllts med tätning i den hittills borrade tunneln. Samtidigt har också tätningsmetoden utvecklats ytterligare inför det fortsatta borrningsarbetet.

Arbetet har gett bra resultat och borrningen fortsätter i riktning mot Stockholm. Det finns marginaler för oförutsedda händelser och vi arbetar också för att effektiviteten ska öka ytterligare.

Påverkan av stomljud och luftburet buller

Tunnelborrning har liten påverkan på omgivningen, jämfört med sprängd tunnel. Om du befinner dig i en berggrundlagd bostad kan du märka stomljud från borrningen under cirka en månad när tunnelborrmaskinen passerar. Byggnadens grundläggning, byggnadsmaterial, våningsplan och tunnelns djup är faktorer som påverkar hur mycket stomljud som hörs. Två av ventilationsschakten kommer att finnas i Danderyd, ett strax söder om Mörby Centrum och det andra vid Stocksundet. Där kommer buller från sprängning, borrning och transporter att märkas av.

Tillfällig vistelse för boende

Om stomljud och buller skulle överskrida riktvärden i projektets miljödom kan du, under en kortare tid, erbjudas tillfällig vistelse. Det betyder att du kan få möjlighet att vistas på en annan plats än i din bostad när tunnelborrmaskinen passerar. Ställ gärna frågor till oss om tillfällig vistelse.

Mätning av stomljud, buller och vibrationer

Längs tunnellinjen och vid ventilationsschakten finns mätare uppsatta, bland annat för att säkert veta att riktvärden för stomljud, buller och vibrationer i projektets miljödom inte överskrids.

Resultaten redovisas regelbundet till tillsynsmyndigheterna vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt till Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt och mer information

Projektets kontaktcenter tel. 010-475 81 50 med bemanning dygnet runt
Email anneberg@svk.se
Hemsida www.svk.se/anneberg-skanstull
Facebook @annebergskanstull

Projektets mobila utställning är tillfälligt pausad till följd av Covid-19.

Avsändare & returadress: Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

Okategoriserade

Information om kommande arbeten i lägenheterna

Hej alla medlemmar!
Här kommer en kort information om kommande arbeten i lägenheterna. 
Under v 44, med start den 26 oktober, kommer vi att genomföra kontroll av ventilationssystemet. Kontrollen skulle varit utförd i mars men på grund av den pågående pandemin begärde vi uppskov vilken beviljades till sista oktober. Det är alltså av största vikt att arbetet nu kan genomföras som planerat. 

Detta är en obligatoriskt funktionskontroll som är föreskriven i lag. Arbetet kommer att utföras av ett bolaget vid namn Franska Bukten. Innan funktionskontrollen genomförs kommer vi låta Franska Bukten utföra en rensning av frånluftskanalerna.  
Vi vill därför göra er alla uppmärksamma på att dessa arbetet ska genomföras. För att arbetet ska gå smidigt, och också hålla kostnaderna nere, är det viktigt att din lägenhet är tillgängliga under den period som arbetena pågår, dvs vecka 44.  För några lägenheter kommer vi dessutom behöva tillträde till källarförrådet. De av er som blir berörda av detta kommer att få särskild information.  Parkeringsplatserna 16-18 kommer också att beröras. 
Vi återkommer med mer detaljerad information kring när du behöver ställa låset i serviceläge och eventuellt annan viktig info. 
Bifogar information om Franska Buktens riktlinjer som vi mottog i våras. 
Hälsningar

Styrelsen