Felanmälan

Felanmälan görs via www.delagott.se där inloggning sker med portkoden, eller på telefon 08-55 11 05 00 (öppet dygnet runt).

Tänk på

Varje akutkontakt med Delagott kostar föreningen eller lägenhetsinnehavaren pengar beroende på vad ärendet gäller. I många fall kan styrelsen avhjälpa felstörningar, t.ex. om en säkring utlösts centralt. Därför är det bättre att kontakta någon i styrelsen först innan kontakt tas med Delagott. Detta kan ni göra via vår e-post (brfthegarden@gmail.com) alt. kontakta någon av oss direkt. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”kontakta oss”.

Ohyra

Om din lägenhet drabbas av ohyra är du skyldig att genast ta kontakt med ditt försäkringsbolag för sanering och att meddela styrelsen. Eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta styrelsen som i sin tur tar kontakt med Anticimex.