Föreningen

Föreningen Brf The Garden Danderyd har sitt säte i Danderyd. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder, lokaler och mark åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlemmens rätt i föreningen kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Stadgar

Årsredovisning 2022

Föreningen förvärvade fastigheten Danderyd Dalen 16 den 2015-06-16 då även lagfart erhölls. Under 2017 uppläts samtliga 33st bostadsrättslägenheter.

Fastigheten

Husets utsida
  • Fastighetsbeteckning: Danderyd Dalen 16
  • Adress: Noragårdsvägen 2 samt Klockar Malms väg 28-32
  • Fastighetens areal: 3618 kvm
  • Bostadsarea (BOA): 3177 kvm
  • Årsavgift per kvm (BOA): 667 kr
  • Lån per kvm (BOA): 13 376 kr
  • Antal bostadslägenheter: 33 st
  • Antal garageplatser: 33 st, alla med laddplatser.
  • Husets utformning: 2 Flerbostadshus med 2 resp. 4 våningar samt källarplan med  garage.
  • Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret.

Servitut och gemensamhetsanläggning

Fastigheten belastas av följande servitut: Villa och årlig avgäld, last.

Fastigheten ingår inte i någon gemensamhetsanläggning.

Årsstämma

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgör sina förpliktelser gentemot föreningen.